Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o stanie mienia

Dom Dziecka w Chmielowicach jest samorządową jednostką organizacyjną Powiatu Opolskiego, nie posiadającą osobowości prawnej.

Do realizacji zadań statutowych placówka wykorzystuje nieruchomość będącą własnością Powiatu Opolskiego będącej we władaniu Domu Dziecka w Chmielowicach, ul. Nyska 18, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1001/113 o powierzchni 1,5328 ha zgodnie z Decyzją Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 16.05.2000 r.

W skład przedmiotowej nieruchomości wchodzą budynki i budowle:

1. Nieruchomość położona w Chmielowicach przy ul. Nyskiej 18 w skład której wchodzi:

- działka o powierzchni 1,5328 ha

- budynek główny o powierzchni zabudowy 405,90 m2, powierzchni użytkowej 733,39 m 2            

    i kubaturze obiektów : 4360,40 m3.

- budynek gospodarczy o powierzchni użytkowej 88,56 m2.i kubaturze 274,53 m3

2. Ruchomości i inne środki trwałe .

TIFMienie.tif

Budynek zbudowany w pierwszej połowie XIX wieku objęty ochroną konserwatorska (nie wpisany do rejestru zabytków). Położony w parku zabytkowym o powierzchni 1,5 ha wpisanym do rejestru zabytków Nr 294/94

Wersja XML