Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdanie finansowe 2018

PDFBilans jednostki.pdf

PDFinformacja dodatkowa.pdf

PDFRachunek zysków i strat jednostki.pdf

PDFZestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf

 

Wersja XML