Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZARZĄDZENIA 2013

OBOWIĄZUJĄCE ZARZĄDZENIA DYREKTORA:

skany dokumentów w formacie pdf - mogą być niedostępne

 

PDFAneks nr 1 z dnia 17.04.2014 r. do Zarządzenia nr 3 z 2013 r..pdf
PDFZarządzenie nr 3 z 2013 Dyrektora Domu Dziecka w Chmielowicach z dnia 11.03.2013 w sprawie wprowadzenia procedur trybu postepowania w zakresie zamówień publicznych.pdf
PDFZarządzenie nr 4 z 2013 r. Dyrektora Domu Dziecka w Chmielowicach z dnia 26.04.2013 w sprawie Regulaminu pracy w Domu Dziecka.pdf
 

Wersja XML