Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZARZĄDZENIA 2018

OBOWIĄZUJĄCE ZARZĄDZENIA DYREKTORA

skany dokumentów w formacie pdf - mogą być niedostepne

PDFZarządzenie nr 1 z 2018 r. Dyrektora Domu Dziecka w Chmielowicach z dnia 02.01.2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Domu Dziecka.pdf
PDFZarządzenie nr 5 z 2018 r. Dyrektora Domu Dziecka w Chmielowicach z dnia 14.03.2018 w sprawie wprowadzenia instrukcji gospodarki majątkiem trwałym.pdf
 

Wersja XML