Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZARZĄDZENIA 2019

OBOWIAZUJĄCE ZARZĄDZENIA DYREKTORA

skany dokumentów w formacie pdf - mogą być niedostępne

PDFZarządzenie nr 1 z 2019 r. Dyrektora Domu Dziecka w Chmielowicach z dnia 02.01.2019 w sprawie wprowadzenia Regulamunu użytkowania komputerów przenośnych przez pracowników.pdf
PDFZarządzenie nr 2 z 2019 r. Dyrektora Domu Dziecka w Chmielowicaxch z dnia 02.01.2019 w sprawie wprowadzenia instru7kcji postepowania w sytuacji naruszenia ochrony danych w Domu Dziecka.pdf
PDFZarządzenie nr 3 z 2019 r. Dyrektora Domu Dziecka w Chmielowicach z dnia 02.01.2019 w sprawie wprowadzenia procedury dostepu do pomieszczeń i przydziału kluczy obowiązującej w Domu Dziecka.pdf
PDFZarządzenie nr 4 z 2019 r. Dyrektora Domu Dziecka w Chmielowicach z dnia 02.01.2019 w sprawie określenia zasad rachunkowości w Domu Dziecka.pdf
PDFZarządzenie nr 5 z 2019 r. Dyrektora Domu Dziecka w Chmielowicach z dnia 01.04.2019 w sprawie wprowadzenia instrukcji zarządzania incydentami w zakresie systemu cyberbezpieczeństwa w Domu Dziecka.pdf
PDFZarządzenie nr 6 z 2019 r. Dyrektora Domu Dziecka w Chmielowicach z dnia 25.04.2019 w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w budynku Domu Dziecka.pdf
PDFZarządzenie nr 7 z 2019 r. Dyrektora Domu Dziecka w Chmielowicach z dnia 15.05.2019 w sprawie zmiany Regulaminu ZFŚS.pdf
PDFZarządzenie nr 11 z 2019 r. z dnia 02.09.2019 Dyrektora Domu Dziecka w Chmielowicach w sprawie wprowadzenia instrukcji gospodarki kasowej.pdf
PDFZarządzenie nr 12 z 2019r. z dnia 02.09.2019 Dyrektora Domu Dziecka w Chmielowicach w sprawie udostępnienia informacji publicznej.pdf
PDFZarządzenie nr 13 z 2019 r. Dyrektora Domu Dziecka w Chmielowicach z dnia 09.09.2019 w sprawie programu profilaktycznego z zakresu pomocy w rodzinie.pdf
PDFZarządzenie nr 14 z 2019 r. Dyrektora Domu Dziecka w Chmielowicach z dnia 11.10.2019 w sprawie zasad obiegu dokumentów.pdf
PDFZarządzenie w spr. wprowadzenia instrukcji i ewidencji druków ścisłego zarachowania.pdf
 

 

Wersja XML