Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdanie finansowe za rok 2019

PDFBilans jednostki.pdf
PDFinformacja dodatkowa do bilansu.pdf
PDFRachunek Zysków i Strat jednostki.pdf
PDFzał. 2.2 inf. dodatkowa.pdf
PDFZestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf
 

Wersja XML